3. října 2014

Příští víkend se opět po čtyřech letech dočkáme voleb a tak je třeba udělat si lehčí průzkum, co která strana slibuje. Třeba někoho tento průzkum motivuje k tomu, aby šel k volbám a zvolil stranu, která pro cyklisty skutečně něco udělá a nezůstane jen u slibů, jak jsme za ta léta už docela zvyklí. Strany jsou seřazeny podle čísel, jak byly vylosovány k volbám. Některé strany vůbec do svého programu nezahrnují voliče cyklisty, u jiných nelze ani dohledat program, vše je ale zde přehledně vypsáno. Pod oněma zmínkama pak můžete nalézt odkazy na celé volební programy. 

 1. Jsme Ostrava – koalice Strany zelených a Pirátů

 Zmínka se nachází v sekci Cyklostezky a doprava ve městě

 Prostor pro volný pohyb osob neustále ustupuje stavbám jako jsou dopravní tělesa, či velké developerské investice. Dosud byla Ostrava vůči investorům velmi benevolentní, důsledkem čehož je infrastruktura pro cyklisty budována bez rozmyslu a koncepce. Mnohdy jde o neexistující cyklostezku v podobě čáry na silnici, nebo nezpevněné úseky s nevyhovujícím povrchem. Promyšlenou síť cyklostezek moderních parametrů propojující nejen ostravské čtvrti mezi sebou, ale také Ostravu s okolím a s Beskydami, považujeme za jednu z investičních priorit na příští roky. Každá městská čtvrť by měla být vybavena parkovacím domem na kola.

 Program: http://www.jsmeostrava.cz/index.php?pirati-zeleni=program

 
 2. LEV 21 – Národní socialisté

 Zmínka se nachází v sekci Zlepšení kvality životního prostředí

 Postavíme cyklogaráže, které zajistí větší komfort a bezpečnost uložení kol.

 Program: http://ostrava-lev21.cz/program/

 
 3. ANO 2011

 Zmínka se nachází v sekci Podpoříme projekty zaměřené na zdravý životní styl

 Chceme pokračovat v započatých projektech na výstavbu cyklostezek, běžeckých tras a dalších sportovišť za podmínky, že náklady budou přiměřené.

 Program: http://ostrava.anobudelip.cz/

 
 4. ČSSD

 Z 20 městských obvodů, u kterých byl zveřejněn volební program ČSSD se zmínky nachází v 5 z nich, a to:

 Umožníme využití lávky přes Ostravici u Starého splavu pro pěší a cyklisty (Hrabová)

 Vhodná místa pro bezpečné parkování jízdních kol (Moravská Ostrava a Přívoz)

Vybudování cyklostezek na našem katastru tak, aby cyklistika mohla být nejen sportem, ale i bezpečným druhem dopravy (Nová Bělá)

 Budeme pokračovat v  budování cyklostezek a  chodníků. (Poruba)

 Navrhujeme rozšíření cyklostezek (Proskovice)

 Program: http://www.socdemostrava.cz/

 
  5. ZMĚNA PRO OSTRAVU        

 Zmínka nalezena v sekci Životní prostředí
 Vyhlášení bezemisních zón, intenzivní úklid, výstavba cyklostezek, propagace městské cyklistiky pro zlepšení ovzduší ve městě

 Program: http://zmenaproostravu.cz/plan-pro-ostravu/index.php

 
  6. Toryové

 Žádná zmínka nenalezena

Program: http://www.toryove.cz/volby-2014/ostrava/36-volebni-program

 
  7. KSČM

 Zmínka se nachází pouze v sekci Sport a kultura pro radost, přičemž přímo o budování cykloinfrastruktury není řeč:

 Zabezpečíme opravu stávajících a budování nových sportovních a herních ploch (venkovní posilovny, skate parky, kurty, cyklistické dráhy, průlezky apod.) rozmístěných rovnoměrně v jednotlivých částech města.

 Program: http://ostrava.kscm.cz/article.asp?thema=6870&item=90965

 
  8. Ostravak

 Zmínka v sekci Doprava a Sport

 Budeme komplexně řešit síť cyklostezek, která musí umožňovat bezpečnou dopravu z jednotlivých městských částí do centra a zpět. Cyklistickou dopravu chápeme jako alternativní složku městské dopravy, současně je ale naší snahou maximální možné oddělení cyklistického provozu od automobilového.

 Nadále budeme podporovat rozvoj a budování cyklostezek, běžeckých a turistických tras a jejich propojení do smysluplných celků.

 Program: http://www.hnutiostravak.cz/volebni-program

 
  9. Strana svobodných občanů

 Žádná zmínka nenalezena

 Program: http://ostrava.svobodni.cz/program

 
  10. NEZÁVISLÍ

 Volební programy jsou rozděleny pro jednotlivé městské obvody. Z 8 obvodů se zmínka o cykloinfrastruktuře nachází ve 2:

 Podpora rozvoje cyklostezek v městském obvodu (Mariánské Hory a Hulváky)

Rozvinutí systému cyklostezek a tím zpřístupnění centra cyklistům a zajištění bezpečného parkování kol (Moravská Ostrava a Přívoz)

 Program: http://www.nezavisliostrava.cz/mestske-obvody

 
  11. Romská demokratická strana

 Program nenalezen

 
  12. KDU-ČSL

 Zmínka v sekci Poruba s kvalitní a pohodlnou dopravou a infrastrukturou. Volební program nalezen pouze pro Porubu:

 Pokračovat v budování sítě cyklistických a in-line stezek

 Program: http://www.mojeporuba.cz/index.php/program

 
 13. ODS

 Zmínky se nachází ve volebních programech 4 městských obvodů:

 Realizace výstavby napojení Hošťálkovic na centrální síť cyklostezek a turistických tras na území Ostravy a Hlučínska v rámci projektu města - zelený prstenec Ostravy (Hošťálkovice)

 Chceme budovat další cyklostezky a in-line dráhy, kde by se mohli všichni těmto sportům bezpečně věnovat. (Jih)

 Budování dalších cyklostezek (Polanka nad Odrou)

 Dokončení ostravských cyklostezek s napojením na městskou síť (Slezská Ostrava)

 Program: http://www.ods.cz/os.ostrava

 
  14. TOP09

 Zmínky nalezeny v sekci DOPRAVA – plynulý průjezd městem

 Propojení všech obvodů cyklostezkami se zabezpečenými parkovacími místy pro kola; navázání na cyklostezky v okolí Ostravy; zabezpečená parkovací místa pro bicykly u veřejných budov. Zřízení půjčovny kol city bike.

 Program: http://www.top09.cz/files/soubory/top-09-ostrava-programove-priority_1268.pdf

 15. Úsvit přímé demokracie

 Cyklostezky napříč Ostravou – zřízení cyklostezek v chodníkových pásech, instalace laviček k odpočinku a stojanů pro kola po celém městě.

 Program: http://www.hnutiusvit.cz/?attachment_id=5475

 
  16. Dělnická strana sociální spravedlnosti

 Žádná zmínka nenalezena

 Program: http://www.dsss.cz/userFiles/doprava.pdf

 
  17. Strana práv občanů

 Žádná zmínka nenalezena

 Program: http://www.spoz2013.cz/upload/program300-spo.pdf

 
  18. Ostravské fórum

 Zmínka nalezena v sekcích Sport, Přírodní a turistické atraktivity

 Ostrava jako město oceněné za cyklistickou infrastrukturu bude pokračovat ve výstavbě cyklostezek podle připraveného konceptu tak, aby trasy bezpečně propojily jednotlivé obvody města i Ostravu s okolními obcemi.

 Připravujeme, a za podpory fondů Evropské unie zrealizujeme, záměr proměny území mezi Svinovem, Novou Vsí a Mariánskými Horami a Hulváky v odpočinkovou zónu pro obyvatele města s parky, rybníky, cyklostezkami, letními i zimními běžeckými trasami apod.

 Rozvineme projekt Splavnění části toku řeky Odry, který v oblasti Výškovic a Zábřehu umožní vybudovat s pomocí dalších investorů rekreačně turistickou oblast, včetně obnovy loděnice a vybudování přístupových cyklostezek a komunikací.

 Program: http://www.ovaforum.cz/cz/program/

Komentáře

Zatím žádné komentáře.

Přidat komentář