11. ledna 2011

K začátku nového roku patří, že se ohlížíme za rokem minulým a hodnotíme, co a jak se vydařilo. Pojďte se s námi podívat na to, co se událo v roce 2013 v Ostravě.

 

 Co probíhalo za dění?

31. 1. proběhlo v Cooltouru slavnostní otevření výstavy Kol pro Afriku, kde jsme se prezentovali ještě jako iniciativa Ostravou na kole.

O týden později 4. 2. jsme založili občanské sdružení OSTRAVOUNAKOLE, abychom měli lepší podmínky při jednání s úřady o kvalitnější cyklistické infrastruktuře. To se nám v průběhu roku víceméně dařilo. Ne všude jsme sice měli otevřené dveře, ale obecně byla cítit snaha zlepšit naše ostravské prostředí.

Díky Prahounakole jsme mohli 27. 3. spustit cyklistickou mapu Ostravy. Do konce roku 2013, tedy za 9 měsíců fungování bylo do mapy zaneseno 382 zájmových bodů.

6. 4. jsme na Facebooku oslavovali hranici 600 fanoušků. Kdo by to byl tušil, že na konci roku jich budeme mít 835. Děkujeme Vám a ceníme si Vaší podpory!

24. 4. Zařídili jsme na ostravském majálesu úschovnu kol, kterou během našeho nepřetržitého hlídání využilo 59 lidí.

Celý květen probíhala kampaň Do práce na kole, kterou zaštítilo město Ostrava. Zúčastnilo se na 200 cyklistů a nejlepším zaměstnavatelem, který tvoří vhodné podmínky pro jízdu do práce na kole, byl vyhlášen Arcelor Mittal.

31. 5. jsme se s OSTRAVOUNAKOLE zúčastnili veřejné debaty Mezidomí na Masarykově náměstí. S organizacemi Čisté Nebe aAuto*Mat jsme diskutovali o veřejném prostoru a jak můžeme přispět k jeho zlepšení.

Na Colours of Ostrava zřídila společnost Kola pro Afriku půjčovnu kol a za čtyři dny si kolo vypůjčilo 489 cyklistů.

13. 8. Přišla špatná zpráva, že se musela uzavřít cyklostezka vedoucí od Landeku ke Koblovskému mostu z důvodu sesuvu půdy a kamení. Uzavírka trasy stále trvá do dnešních dnů.

 Kdy jste se mohli s námi projet na cyklojízdě?

Cyklistickou sezónu jsme otevřeli 20. dubna vyjížďkou od Nové Karoliny přes Fifejdy do centra. Projel se s námi dokonce švédský cykloambasador Rolf Ericsson. Na závěr cyklojízdy byly přichystány přednášky v Cooltouru a vystoupení Metan trials v biketrialu.

Na konci června, konkrétně 29. jsme vyzkoušeli první noční cyklojízdu. Ta vedla ze svinovského nádraží přes Porubu k rozhledně v Hošťálkovicích. Protože měla velmi kladné ohlasy, zorganizovali jsme druhou noční cyklojízdu z Hrabové do Lískovce a zpět 24. srpna.

21. září na Den bez aut jsme se společně s knihovnou města Ostravy podíleli na Velké podzimní Bibliotour, která vyrazila od svinovské knihovny do centra, kde vjela přímo do dění sousedské slavnosti Zažít Ostravu jinak. Cyklojízda byla navíc ozvláštněna četbou několika pasáží z literárních děl.

Poslední cyklojízdu 27. 10. jsme věnovali vzpomínce k výročí vzniku Československa. Připomněli jsme si známé osobnosti, které se zasadily o stát, jaký jej známe dnes za pomocí místních názvů ulic (Komenský, Masaryk, Horáková…) a dokonce si i zazpívali s divadelní zpěvačkou.

 Co bylo vybudováno:

Na začátek roku 2013 byla otevřena po rekonstrukci Matiční ulice první cykloobousměrka v centru Ostravy. Cyklopruhu se dočkaly ulice Prodloužená u Tesca v Hrabové, Závodní ve Vítkovicích a Sokolovská v centru. Cyklopiktogram byl vyznačen na mostu Vlasty Vlasákové na Dubině, v jednom směru ulice Sokolovské.

  V Bělském lese byla vybudována první betonová cyklostezka Ostravy a k tomu bezpečnější napojení jak směrem na Kapitána Vajdy, tak přes ulici Plzeňskou, kde bylo světelné značení doplněno o cyklistické prvky a přejezd pro cyklisty. Cyklistický semafor byl vybudován i přes ulici 28. října u Krajského úřadu, díky rekonstrukci úseku poblíž stejnojmenné zastávky. Na sídlišti Bělský les byla rekonstruována cyklostezka propojující ulice Vlasty Vlasákové s Cholevovou.

Při revitalizaci Fifejd došlo k vybudování úseku cyklostezky na ulici Jiřího Trnky k Novinářské a na druhé straně došlo k opravě stávající cyklostezky až po podchod u restaurace.

Dokončeny byly krátké spojovací úseky mezi cyklistickou trasou L v Proskovicích a ulicí Staroveskou a v Mariánských Horách u ul. Výstavní.

Díky rekultivaci Komenského sadu byla opravena stávající cyklostezka a dobudovány úseky od lávky Unie až po ulici Muglinovskou. Jedná se o největší dokončený projekt roku 2013 a více se o této trase E můžete dozvědět z naší recenze.

Co bylo slíbeno, ale nestalo se?

Mělo být vybudováno několik krytých cyklistických stání s dohledem bezpečnostních kamer. Ač se dělal veřejný průzkum, jenž vytipoval tři místa, kde by garáže pro kola měly být vybudovány, nestalo se tak. Namísto toho byl vybudován zcela nevhodný stojan před hlavním nádražím (jedno z vybraných míst cyklogaráží).

Cyklostezka kolem Odry měla být v loňském roce vybudována napříč Ostravou, přesto se nezačalo ani s výstavbou. Stavba se proto odložila na tento rok.

Co můžeme očekávat v roce 2014?

 Chystá se vyznačení dalších cyklistických pruhů na silnicích Těšínská, Michálkovická a Hlučínská, které jsou ve správě kraje.

Z první etapy zastupitelstvem schválené koncepce rozvoje cyklistické dopravy je již postupně budován na základě vydaných stavebních povolení cyklistický tah kolem řeky Ostravice od Hrabové po Koblovský most (bude financováno z Integrovaného plánu rozvoje města) a tah Greenway podél Odry (společně s Regionem Poodří byly přiznány dotace z ROP).

Moravská Ostrava a Přívoz

V jednání je stále pěší zóna v centru, třeba se již letos dočkáme povolení vjezdu cyklistů.

Nad rámec 1. etapy byla vydána 3 stavební povolení cyklotrasy O podél ulice Hlučínské v Přívoze a dokumentace pro stavební povolení stejné trasy v Radvanicích od centra obvodu až po Slezskoostravský hrad se právě dokončuje.

V centru města má vést cyklostezka po mostu Českobratrské k ul. Poděbradově a dále přes centrum města až k nábřeží Ostravice.
 

Poruba, Svinov

Zpracovává se dokumentace pro stavební povolení změny cyklistické trasy M, která by v úseku od ul. Bílovecké po Novou Ves měla vést přes svinovské mosty a podél ul. U Boříka až k vodárně a nikoliv jako dosud zajížďkou přes Dubí.

 

Projekčně je rozpracováno cyklistické propojení trasy T v Třebovicích od Martinovské přes Francouzskou (ta by se měla dočkat cyklopruhů navazujících na ulici Polskou) a Nad Porubkou k ÚMOb Svinov.

V Porubě na ulici Průběžné směrem ke Globusu bude vybudován cyklopiktogram, jež propojí stávající úseky stezky M a Q.
 

Ostrava Jih

Mělo by dojít k propojení cyklistické trasy S mezi ulicí U Výtopny přes Výškovickou do Pavlovovy, přičemž již v minulém roce začala stavba stezky na této trase novým podchodem pod Plzeňskou ústící do ulice Rodinné.

Trasa P bude prodloužena od zastávky Kolonie Jeremenko k ul. Provaznické s navázáním u polikliniky v Hrabůvce.

Mělo by dojít k propojení cyklostezek v Hrabové od ul. Mostní po levém břehu Ostravice.

V rámci úprav mostů na Výškovické ulici se připravuje stezka mezi Shopping parkem a vodárnou v Zábřehu.
 

Mariánské hory, Fifejdy

V Mariánských Horách má přibýt nový úsek cyklostezky C od Kauflandu po ul. Chemickou.

Připravuje se prodloužení cyklostezky podél ul. 28. října od krajského úřadu k vybudovanému úseku u Tieto Towers.

K 1. 12. 2013 je v provozu 209 km cyklistických tras a stezek. Tímto děkujeme městu Ostrava za kladný přístup k cyklistice, cyklokoordinátorovi, lidem kteří s námi úzce spolupracují i vám všem ostatním, jež se podílíte na cyklistice.

Komentáře

Zatím žádné komentáře.

Přidat komentář