1. prosince 2007
V sobotu 1. prosince se Ostravští kolaři zúčastnili otvírání dálnice v Ostravě. Cyklisté nepřijeli otevření dálnice oslavovat ani proti dálnici protestovat. Cyklisté chtěli svou přítomností upozornit na skutečnost, že by se mělo v Ostravě pamatovat také na cyklisty. Právě při stavbě dálnice se na cyklisty trochu zapomělo. Do této velké investiční akce se totiž "nevlezly" některé stavby důležité pro funkční cyklistickou dopravu v Ostravě. Jiné, i přes oficiální otevření dálnice, jsou zatím nedostavěny. Jedním z úzkých hrdel cyklistické dopravy v Ostravě je oblast Svinovských mostů. Přemostění dálnice a železnice cyklostezkou, je zaneseno již více než 10 let v územním plánu. Vzhledem k tomu, že nebyla městem včas zpracovaná projektová dokumentace, nebylo přemostění v rámci výstavby dálnice realizováno. Přitom jde o zásadní bezpečné propojení Poruby a dalších částí Ostravy. Také některé podjezdy a podchody pod dálnicí nejsou stále dokončeny. Například podchodem na cyklotrase mezi Svinovem a Dubím, jezdí cyklisté po navezených kamnech, na komunikaci leží nebezpečné panely, jsou zde nezakryté vodoteče apd. Také podjezd na cyklotrase u Hošťálkovic není dokončen. Nejsme proti dálnicím, ale v rámci proinvestovaných miliard, by neměly být opomíjeny takové věci, jako jsou podchody pro chodce, podjezdy pro cyklisty apd. Za povšimnutí také stojí fakt, že 1 km dálnice přišel téměř 1 miliardu korun. Jeden kilometr cyklostezky stojí do 1-3 miliónů korun. Začleněním cyklistické infrastruktury do velkých investičních projektů je možné část nákladů ušetřit. Proto požadujeme začlení výstavby cyklistické infrastruktury do všech velkých stavebních investic (opravy mostů, křižovatek, výstavby nových silničních těles) na území města Ostravy. "Článek o otevření dálnice na aktuálně.cz":http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=515396

Komentáře

Zatím žádné komentáře.

Přidat komentář