12. prosince 2007
12.12 2007 schválilo Zastupitelstvo města Ostravy rozpočet na na rok 2008. Dvě položky rozpočtu se týkají také cyklistické dopravy na území města. Částka 13 200,- Kč je určena na realizaci projekčně připravené cyklostezky podél ulice Výstavní. O použití dalších 3 miliónů, které jsou určeny na cyklodopravu, se rozhodne na základě požadavků jednotlivých obvodů. Vzhledem k roku 2007, kdy nebyla v rozpočtu města určena na cyklistickou infrastrukturu žádná konkrétní částka, se jedná o zlepšení. Z dlouhodobého pohledu se jedná o návrat k trochu lepšímu ostravskému standardu, kdy bývalo uvolňováno kolem 10 mil. Kč ročně.

Komentáře

Zatím žádné komentáře.

Přidat komentář