19. prosince 2010

Tak takhle honosně zní jeden z nejdůležitějších dokumentů, které v cyklistické Ostravě vznikly. A Vy jste se na něm také podíleli!

S potěšením vidíme, že magistrát není k našim volání po kvalitních podmínkách pro cyklisty hluchý a že budování cyklistické infrastruktury už nebude jen nahodile řešený problém, ale že se stanoví také nějaká pravidla a závazky. Tedy doufejme v to. 

Koncem prázdnin jsme byli magistrátem požádáni o okomentování koncepce na základě našich každoročních připomínek a také našich zkušeností. Vyšli jsme především ze zkušeností Vás všech, kteří naše aktivity podporujete a také pak ze zkušeností vlastních. Díky Vám za to.

Důvody vzniku dokumentu jsou zmíněny hned na začátku:

 • požadavek vedení města na stanovení priorit výstavby sítě cyklistických tras 
 • nespokojenost uživatelů cyklistické dopravy (např. Ostravští kolaři), z nichž
  vyplynula nedostatečnost stávající sítě cyklistických stezek a tras na území
  města
 • provedené sčítání cyklistické dopravy, které prokázalo zájem a  schopnost
  obyvatel města používat jízdní kolo
 • nutnost aktualizace v oblasti cyklistické dopravy  částečně zastaralých
  dokumentů (ÚPD, GDP)
 • změny ve státní dopravní politice, kde významný důraz začíná být kladen na
  nemotorovou dopravu
 • značný nárůst individuální automobilové dopravy ve městě, přinášející s sebou negativní efekty jako je zvýšená hlučnost, prašnost, emise, vibrace a snaha omezit tento nárůst nabídkou alternativního druhu dopravy.

Dokument je to opravdu mohutný a velice detailně zpracovaný, má přes 70 stránek a co je v něm všechno zpracováno, by vyšlo na nejméně dva samostatné články. Zájemci si jej můžou samozřejmě stáhnout (PDF, cca 4 MB).

Zdá se Vám, že se začíná blýskat na lepší časy? No nechme se překvapit.

A nakonec samozřejmě odkaz na samotnou koncepci (PDF, cca 4 MB).

Komentáře

Zatím žádné komentáře.

Přidat komentář