7. května 2016

Radě města byl předložen návrh na zřízení pracovní skupiny pro oblast cyklistické  dopravy - Cyklo Aktiv - a ta jej svým usnesením č. 3827/RM1418/57 ze dne 3. 5. 2016 přijala. Návrh byl předložen v zájmu dalšího rozvoje cyklistické dopravy ve městě. Složení pracovní skupiny napomůže zdokonalovat připravované projekty a konání společensko-sportovních a kulturních akcí.

 

Cíle skupiny

 • vytvořit poradní orgán města pro oblast cyklistické dopravy 
 • zintenzivnit spolupráci mezi městem a neziskovým sektorem (OSTRAVOUNAKOLE) 
 • informovat a zapojit veřejnost do dění 
 • propagovat cyklistickou (nebo obecně šetrnou) dopravu
 • komunikovat s médii 

 

Činnost skupiny

 • poradenská a konzultační činnost k cyklistickým opatřením 
  • cyklotrasy, cyklostezky, značení 
  • cyklistická opatření v rámci dopravních staveb 
  • cyklistická opatření v rámci staveb občanské vybavenosti (obchodní centra, sportoviště...) 
  • doplňková infrastruktura (stojany, úschovny, nářadí …) 
  • propojení různých druhů dopravy (systém Bike and Ride, cyklotramvaj, přeprava kol v MHD…) 
  • bikesharing 
 • spoluúčast na tvorbě strategických plánů a koncepcí, např.
  • generel cyklistické dopravy
  • plán udržitelné mobility
  • plán strategického rozvoje
  • územní plán 
 • úprava a následná správa cyklistické sekce webu SMO 
 • zapojení veřejnosti do dění v oblasti cyklistické dopravy a městské mobility 
  • sběr podnětů od veřejnosti 
  • spolupráce na organizování akcí pro veřejnost (např. Velká jarní jízda) 
  • pořádání a účast na diskusích, besedách, přednáškách 
 • komunikace s médii 
  • vyjádření médiím k aktuálním tématům 
  • pravidelné tiskové zprávy hodnotící činnost skupiny a stav cyklistické dopravy v Ostravě 
  • tiskové konference 
  • účast na událostech 

 

Potřeby skupiny

Ke své činnosti bude skupina potřebovat součinnost města zejména v podobě: 

 • otevřené komunikaci se skupinou 
 • informování skupiny o zvažovaných cyklistických opatřeních 
 • informování skupiny o plánovaných projektech a stavbách dopravní infrastruktury a občanské vybavenosti
 • informování skupiny o cyklistických akcích, které město pořádá, či se do nich zapojují zástupci města 
 • zajištění potřebných podkladů k případům, k nimž má skupina zaujmout stanovisko 
 • mediální podpory skupiny 
 • respektování návrhů skupiny 

 

Složení skupiny 

předseda   Ing. Lukáš Adámek              OSTRAVOUNAKOLE 

členové           

Ing. Martin Krejčí                 ostravský cyklokoordinátor 

Ing. Josef  Laža                     Aktiv BESIP 

Bc. Liana Pospíšilová          MP Ostrava 

Bc. Michal Bača                   OSTRAVOUNAKOLE 

Ing. Josef Fojtík                    odbor dopravy MMO 

Ing. Petra Kopřivová           odbor investiční MMO

Ing. Michal Gacka                odbor životní prostředí MMO

Komentáře

Zatím žádné komentáře.

Přidat komentář