13. února 2016

Rada městského obvodu Hrabová vzala na vědomí oznámení útvaru hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. 159/2013 o umístění stavby „Cyklistické řešení na ulici Na Rovince“.

Co to pro nás znamená?
Že se počítá s výstavbou cyklostezky, která umožní přímé napojení Dubiny na průmyslovou zónu Hrabová. Cyklostezka by měla vést od kruhového objezdu ulic Podnikatelská a Na Rovince kolem parkoviště od Tesca. Zde bude procházet kolmo přes ulici Prodlouženou a zvětšeným průjezdem protihlukové stěny, aby pokračovala přes ulici Krmelínskou až na trasu A poblíž gymnázia. Stávající chdník mezi Prodlouženou a Krmelínskou bude zdemolován a nahradí se rozdělenou stezkou pro chodce a cyklisty v šířce 2+2 metry. Cyklostezka by měla být v celé své délce (kvůli přecházení teplovodů) provedena v červené zámkové dlažbě bez zkosených hran.

Detaily naleznete na http://www.msstavby.cz/cyklisticke-reseni-na-ulic-na-rovince-22-01-2016/

Komentáře

Zatím žádné komentáře.

Přidat komentář