11. října 2014

Dotazník probíhal v období 6.6.2014 do 7.7.2014. Internetového dotazníku se zúčastnilo 485 respondentů, z nichž 30% tvořili ženy. Dotazník byl vytvořen ve spolupráci koordinátorem odboru dopravy Magistrátu města Ostravy pro cyklistickou dopravu v Ostravě.

Dotazník probíhal v období 6.6.2014 do 7.7.2014. Internetového dotazníku se zúčastnilo 485 respondentů, z nichž 30% tvořili ženy. Dotazník byl vytvořen ve spolupráci koordinátorem odboru dopravy Magistrátu města Ostravy pro cyklistickou dopravu v Ostravě.

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že lidé užívají kolo jako dopravní prostředek pravidelně v sezóně (43%) a převážně k rekreačním jízdám z domova 70%. Přičemž 43% ze všech dotazovaných  užívá kolo i účelově na cestách do práce, do školy, apod. Nejraději by využívali samostatných stezek pro cyklisty, které preferují mimo jiné i z důvodu nejvyšší bezpečnosti. Více než polovina dotázaných má dostatečně přátelská místa dojezdů na svých cestách (práce, škola) - lze se kde převléknout, popř. osprchovat a kolo uschovat. Nejoblíbenějšími trasami jsou cyklostezky vedoucí podél řeky Odry a Ostravice.

Hlavním přínosem dotazníku je však zjištění nedostatků na současné síti cyklostezek a silniční sítě obecně, včetně požadavků na jeho zlepšení.

Jako největší překážkou pro rozvoj cyklistické dopravy v Ostravě považuje 74% respondentů nepropojenou síť cyklostezek, což mnoho dotazovaných uvádí i jako problém na jejich častých trasách. Dalším problémem jenemožnost bezpečného uložení jízdního kola na svých trasách, popř. v cíli trasy - 62% respondentů postrádá v městském mobiliáři kryté úschovny jízdních kol - uzamykatelné boxy (popř. parkovací dům pro kola). S předcházejícím zjištěním nikoho nepřekvapí, že se 82% respondentů obává o své kolo po zaparkování, s čímž souvisí i skutečnost, že 40% dotazovaným bylo již jízdní kolo odcizeno.

Z hlediska nejlepšího prvku pro jízda byla negativně hodnocena rušná vozovka, chodník, ale i piktogramový koridor pro cyklisty, který není řidiči příliš respektován.

Nejčastěji uváděným problémem je nedokončená cyklostezka podél Ostravice a z toho vyplývající chybějící spojení Hrabová - centrum (tento úsek nebyl v červenci ještě realizován, nyní je otevřený a v celé délce průjezdný - pozn. OSTRAVOUNAKOLE). Dále chybí spojení Poruba - centrum, často zmiňované je také centrum města a chybějící lávka přes Odru. Dalšími problémovými lokalitami, kterým se cyklisté raději vyhýbají, jsou ulice 28. října, křižovatka Nová Ves Vodárna, Svinovské a Frýdlantské mosty.

Nejčastějšími požadavky od dotazovaných byly:

  • dokončení a zkvalitnění cyklostezek podél Odry a Ostravice
  • hustší a vzájemně propojená síť cyklostezek
  • větší šířka cyklostezek
  • vybudování zázemí podél cyklostezek
  • vybudovat přes Odru lávku a napojit ji na cyklostezku
  • vyřešit lokalitu Svinovských mostů

Kompletní dotazník s výsledky naleznete na těchto webových stránkách

Komentáře

Zatím žádné komentáře.

Přidat komentář