13. října 2010

O víkendu jsou volby a já si udělal takový malý, soukromý průzkum, jak moc a jestli vůbec se politici zajímají ve svých programech o cyklistickou dopravu. Předvolebními sliby se to všude jenom hemží a mi je docela jasné, že to, co se píše do programů a co se pak skutečně udělá, jsou někdy dost rozdílné věci. Ale přece jen je volební program do jisté míry prohlášení zavazující a říkal jsem si, že by mohlo být i dalším faktorem při výběru.

Předem chci upozornit, že tento článek není žádnou politickou agitací a že Ostravští kolaři jsou skupinou striktně apolitickou. Tenhle článek by měl být jen jakousi pomůckou, pokud ještě nejste rozhodnuti, koho volit a mohl by Vám tak poskytnout další díl do skládanky vaší volby. Tak pojďme na to.

1. Deklarace společných zájmů

Program

Zmínka o cyklodopravě se nachází v sekci Jste chodci, cyklisté, řidiči???

 •  vybudujeme cyklostezky, cyklokomunikace a levná záchytná parkoviště

2. ODS

Zmínky o cyklostezkách se nalézají pouze u bodů Životní prostředí a Vzdělání, kultura a sport. Naopak v sekci Doprava, kde bych to nejvíce očekával, nic.

 • v souladu s novým územním plánem města vybudujeme Zelený prstenec Ostravy, který spojí město cyklostezkami s okolní přírodou
 • iniciujeme rozšíření počtu cyklostezek a bruslařských drah pro ostravskou veřejnost 

3. KDU-ČSL

Program

Zmínka o cyklostezkách je v sekci Kvalitní infrastruktury.

 • pokračování v budování sítě cyklistických a in-line stezek včetně návazného městského mobiliáře (stojany na kola, značení cyklostezek, cykloparking)
 • rekonstrukce přestupních terminálů na náměstí Republiky a Svinovských mostech

4. Česká pirátská strana

Program

Zmínka se nachází v bodech 12 (Zmodernizujeme dopravní systém města) a 14 (Rozšíříme pěší a odpočinkové zóny, cyklostezky)

 • Chceme Ostravu pro lidi, vyhradíme pruhy pro hromadnou dopravu a cyklisty...
 • Propojíme jednotlivé části města cyklostezkami, odkloníme automobilovou dopravu od přirozených klidových zón a rozšíříme pěší zóny všude, kde to bude jen trochu možné. Konečně protáhneme cyklostezku kolem Ostravice až do Beskyd

5. Strana zelených

Program

Zmínka se nachází na více místech a přdevším v bodě 3.4 Pohodlná a ekologická doprava.

 • Dobré podmínky chceme vytvářet také pro bezpečnost a pohodlnost pěší a cyklistické dopravy. 
 • Chceme více než je tomu doposud napojit na veřejnou dopravu dopravu individuální – parkoviště u terminálů veřejné dopravy pro auta (Park&Ride) i bicykly (Bike&Ride).
 • Zelení chtějí, aby ve městech byla hustá síť cyklotras i dobré podmínky pro pěší. Každý den chodit po svých nebo jezdit na kole musí být bezpečné a pohodlné. Proto budeme prosazovat, aby příspěvky Státního fondu dopravní infrastruktury na cyklodopravu vzrostly až na 3 % jeho rozpočtu a aby byly používány také na budování stojanů i dalších doplňkových zařízení pro každodenní uživatele bicyklu. Příkladem dobrého využití veřejných prostředků je podpora projektů Bezpečných cest do školy, jejichž prostřednictvím se za spoluúčasti žáků a studentů zklidňuje doprava v okolí škol, a zlepšují se tak podmínky pro chůzi a jízdu na kole dětí do školy. V rámci zvyšování bezpečnosti silničního provozu, budeme podporovat zavedení povinné výuky dopravní výchovy ve školách.
 • Pro rekreační cyklisty v přírodě podporujeme budování levných a k přírodě šetrných stezek namísto asfaltových cest přes přírodní území.

6. ČSSD

Zmínky se nachází pouze v sekcích Sport a Zábava. V dopravě o kolech nic i navzdory tomu, že pan primátor Kajnar v médiích tvrdí, že Ostrava bude mít do 10 let pospojované nejlidnatější obvody cyklostezkami.

 • Budeme pokračovat ve výstavbě cyklostezek podle připraveného konceptu, tak aby došlo k jejich propojení mezi jednotlivými městskými obvody a okolními městy. 
 • Zahájíme přípravné práce na projektu "splavnění části toku řeky Odry", který umožní v oblasti Výškovic a Zábřehu vybudovat s pomocí dalších investorů rekreačně turistickou oblast, včetně obnovy loděnice a vybudování přístupových cyklostezek a komunikací.

7. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

V programu není o cyklistické dopravě žádná zmínka.

8. Strana svobodných občanů

V programu není o cyklistické dopravě žádná zmínka.

9. Ostravak

Program

Zmínky o cyklistické dopravě je na více místech - Komplexní řešení cyklistické dopravy, Pěší zóny, Doprava.

 • Rozvoj  cyklistické dopravy  na území města Ostravy podpoříme výstavbou cyklistických stezek a parkovacích míst pro cyklisty. Zastavíme plýtvání peněz na současnou nekoncepční výstavbu cyklotras. Síť cyklostezek musí umožňovat bezpečnou dopravu z jednotlivých městských částí do centra a zpět.

 • Cyklistickou dopravu chápeme jako alternativní složku městské dopravy, současně je ale naší snahou  maximální možné oddělení cyklistického provozu od automobilového.

 • Současné pěší zóny je třeba rozšířit a obohatit o cyklistické stezky tak, aby se centrum města stalo příjemným místem pro trávení volného času.

 • Budeme podporovat výstavbu a rozvoj cyklistických stezek, které v konečné fázi umožní bezpečnou cyklo-dopravu mezi jednotlivými městskými obvody Ostravy. Tento způsob dopravy je v centru města naprosto nedoceněn a stávající reprezentací nepodporován.

10. Nezávislí

Program

Zmínka se nachází v sekci Rozvoj infrastruktury.

 • Ve městech a obcích bude koalice podporovat zavádění nízkoemisních zón, využití všech nástrojů na podporu ekologické hromadné, příměstské a městské dopravy, budování záchytných parkovišť, cyklostezek a zachování městské zeleně. 

11. Pravý blok

Volební program se mi nepodařilo najít.

12. TOP 09

Program pro Slezskou Ostravu

Najít nějaký ucelený program pro Ostravu se mi nepodařilo, pouze v programu pro Slezskou Ostravu je o cyklistické dopravě zmínka v sekci Životní prostředí a infrastruktura.

 • Budeme prosazovat  vybudování chodníků a cyklostezek v místech, která ještě nejsou vybavena pro plynulý pohyb chodců a cyklistů.

13. Suverenita - blok Jany Bobošíkové

Volební program se mi nepodařilo najít.

14. Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků

V programu není o cyklistické dopravě žádná zmínka.

15. SNK ED

Program

Zmínky se nachází v sekcích Šetrný přístup k dopravě a Zlepšení dopravní dostupnosti.

 • zajistit, aby se města stala přátelská vůči pěším a cyklistům 
 • věnovat více pozornosti infrastruktuře pěší a cyklistické dopravy

16. Věci veřejné

Najít nějaký ucelený program pro Ostravu se mi ani u VV nepodařilo, pouze v programech pro Porubu a Jih jsou o cyklistické dopravě zmínky.

 • podpora sportovních aktivit masovějšího charakteru jako jsou in-line brusleni a cyklistika, propojení cyklostezek v katastru městského obvodu Poruba a jejich integrace do sítě cyklostezek v navazujících městských obvodech
 • podpoříme výstavbu cyklostezek využitelných pro in-line bruslaře

17. Dělnická strana sociální spravedlnosti

V programu není o cyklistické dopravě žádná zmínka.

18. KSČM

Zmínky o cyklistické dopravě jsou v sekcích Doprava a Lepší vzduch.

 • Rozvoj cyklistické dopravy koncepční výstavbou páteřní sítě cyklostezek, parkovacích míst pro kola a systému veřejných půjčoven kol.
 • Ekologizaci dopravy, preferenci hromadné a cyklistické dopravě, využití ekologicky šetrných   pohonných hmot v dopravních prostředcích MHD.

Tak a to je všechno. Snad Vám to pomůže při rozhodování. A jestli k volbám nejdete, tak jděte třeba na kolo :)

Komentáře

Zatím žádné komentáře.

Přidat komentář