17. ledna 2014

Studie pro město vytváří svým integrovaným přístupem východisko pro výběr projektů k možnému čerpání dotačních prostředků z fondů Evropské unie v letech 2014 – 2020.

Samotná prezentace studie na webu https://benatky.ostrava.cz slouží jak k seznámení návštěvníků s projektovými záměry, tak jim zároveň poskytuje možnost se ke studii a projektovým záměrům vyjádřit, a to pomocí hlasování v příslušných sektorech. Stav hlasování je přitom zveřejněn v závěrečném přehledu a vy tak můžete průběžně sledovat vývoj a podílet se na přípravě přeměny významného územního celku města.

OSTRAVOUNAKOLE pro Vás vybralo projekty, které jsou cyklistického rázu nebo s cyklistikou nepřímo souvisejí. Hlasováním pro tyto projekty pomůžete rozvoji cyklistické infrastruktury v Ostravě. Hlasovat můžete pouze do 31. 3. 2014 !!!

Při vybírání projektů jsme se nechali trochu unést fantazií a tak přidáváme popis toho, jak by projekty mohly vypadat, kdyby se vše vydařilo tak jak má. Upozorňujeme, že tyto možnosti nemusí korespondovat s názorem města při jejich realizaci.

A. Benátky

 A.7 Hulvácké jezero

Nové retenční jezero bude tvarem i řešením břehových partií přírodě blízkým prvkem, s kulturně estetickými vlivy, silný krajinotvorným a ekologickým vlivem. Jeho břehy budou sloužit především pro individuální lehkou rekreaci (procházky, běh, jízda na kole). Samotný záměr je vhodný pro soukromého investora. Předpokládané investiční náklady záměru: 245,44 mil. Kč

Jak by to mohlo vypadat? Kolem Hulváckého jezera povede cyklostezka, která se napojuje na stávající cyklotrasu F a podjezdem pod Mariánskohorskou vyústí do Nové Vsi na cyklostezku S (B.6).

 A.8 BMX Park

Zářez současné uzavřené zahrádkářské kolonie je využit jako lehká BMX aréna přímo napojená na MHD a je tak snadno a rychle dostupná pro mladé lidi. Díky svahu jsou přilehlé rodinné domky i park odstíněné a nerušené. Předpokládané investiční náklady záměru: 11,31 mil. Kč

 A.13 Cyklostezka F

Návrh cyklostezky v území lesoparku Benátky a s možným napojením na celoregionální síť cyklostezek zajišťující propojení v jeden celek. Předpokládané investiční náklady záměru: 0,78 mil. Kč

Jak by to mohlo vypadat? Z ulice Sokola Tůmy povede cyklostezka za komunitním centrem a dále bude pokračovat podél 28. října až ke křižovatce Vodárny, kde bude upravena světelná signalizace pro cyklisty spolu s přeměnou stávajícího chodníku na cyklostezku.

 B. Novoveské mokřady

 B.6 Cyklostezka S

Návrh cyklostezky v území Novoveských mokřadů s možným napojením na celoregionální síť cyklostezek zajišťující propojení v jeden celek. Předpokládané investiční náklady záměru: 2,34 mil. Kč

Jak by to mohlo vypadat? Cyklostezka S nyní již slouží dobře, problémy má však na dvou místech. První místo je průjezd pod železnicí u ulice Chemické, to by se mohlo dočkat svého rozšíření a prosvětlení. Druhým špatným místem je úsek od zastávky autobusů ke křižovatce Vodárny – úsek by se dočkal rozšíření a vytvoření samostatné stezky pro cyklisty. Z cyklostezky S by se dalo projet podjezdem až k Hulváckému jezeru (A.7).

 C. Hulváky a vodárna

 C.4 Zážitková herní louka a úprava stezek

Úprava plochy bývalého koupaliště včetně vybudování sportovního zázemí pro cyklo a inline stezky, bolderová škola a volná louka s herními prvky. Předpokládané investiční náklady záměru: 8,58 mil. Kč

Jak by to mohlo vypadat? Kolem bývalého koupaliště se zrekonstruují chodníky v cyklistickou síť, která propojí cyklotrasy z Nové Vsi, Hulváků, Dubí a Zábřehu.

 C.6 Přemostění pro pěší a cyklisty přes 28. října

Bezpečné propojení Hulvák a Benátek přes zářez Ulice 28. října po lehké konstrukci z ocele a dřeva. Předpokládané investiční náklady záměru: 15,24 mil. Kč

 C.10 Vyhlídková stezka / cyklostezka na náspu

Pozůstatek železnice je využito jako vyhlídkové trasy a jako přístupu k přístavišti lodí na Odře. Stezka bude částečně na náspu a částečně na lehké konstrukci v místě vyhnutí se stromům. Záměr počítá s doplněním chybějících mostů. Předpokládané investiční náklady záměru: 8,45 mil. Kč

Jak by to mohlo vypadat? Cyklostezka na železničním náspu by spojila oblast Bedřišky s lávkou přes řeku Odru. Z cyklostezky se bude dát pohodlně dostat ke křižovatce Vodárny a za předpokladu úspěšných projektů přemostění (E.2) a cyklostezek S a Y (E.5) by došlo k přímému propojení Dubí s Vítkovicemi.

D. Park vůní a Mládežnický sport

 D.9 Cyklostezka W

Návrh cyklostezky v území s možným napojením na celoregionální síť cyklostezek zajišťující propojení v jeden celek. Předpokládané investiční náklady záměru: 15,60 mil. Kč

Jak by to mohlo vypadat? Od lávky přes Odru se cyklisté dostanou mimo automobilovou dopravu do Zábřehu, aniž by museli sjíždět k řece. U ulice Říční se cyklostezka napojuje na tah Greenway podél Odry (F.1).

 E. Bedřiška

 E.2 Přemostění od Bedřišky k parku U Cementárny

Přemostění Plzeňské ulice u železničního koridoru přinese propojení Lesoparku Benátky a parku na Hulváckém kopci s rekreačním areálem U Cementárny a areálem ekologických služeb města Ostravy. Předpokládané investiční náklady záměru: 11,05 mil. Kč

Jak by to mohlo vypadat? Díky přemostění bude možné propojit Dubí s Vítkovicemi cyklostezkou (C.10 a E.5).

 E.5 Cyklostezky S a Y

Návrh cyklostezky v území s možným napojením na celoregionální síť cyklostezek zajišťující propojení v jeden celek. A doplnění o inline bruslařské a pěší stezky. Předpokládané investiční náklady záměru: 2,60 mil. Kč

Jak by to mohlo vypadat? Cyklostezka S (B.6) bude pokračovat od křižovatky Vodárny podél Plzeňské, na niž může navázat odbočka na Dubí (C.10) a u Střelnice přechází na protější stranu až k ulici U Cementárny. Dojde tak k propojení Hošťálkovic s Vítkovicemi.

 F. Ostatní navržené projekty

 F.1 Cyklostezka - podél Odry

Celoregionální síť cyklostezek zajišťuje propojení v jeden celek. Předpokládané investiční náklady záměru: 13,00 mil. Kč

Jak by to mohlo vypadat? Páteřní trasa podél Odry začínající v Ostravě u Koblovského mostu a končící Polankou nad Odrou. Dojde tak k účinnému propojení severu Ostravy s jihem.

Komentáře

Zatím žádné komentáře.

Přidat komentář