Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
641 Hlasovat
 
V řešení

Nový kruhový objezd ve Vítkovicích

28. dubna 2016 - 13:45 7 Jiří Kučera

Nevyřešený cykloprůjezd po výstavbě nového kruhového objezdu na křižovatce ulic Výstavní, Průmyslová, Železárenská - při příjezdu po cyklostezce P jede člověk rovnou do protisměru kruháče. V době dopravní špičky v podstatě nemožno projet.

4. května 2016 - 20:57
Vyjádření Ostravounakole

Jedná se o první fázi, kdy je přejezd připravený na dobudování, o čemž svědčí připravený ostrůvek. Je pravdou, že je špatně zatřené vodorovní značení bývalého přejezdu, v tom by měly sjednat nápravu Ostravské komunikace na základě popudu odboru dopravy MMO. Obdobná situace je na rondelu ve Staré Bělé.

Definitivní směrové značení bude navrženo až po vybudování přejezdu.

962 Hlasovat
 
Zamítnuto

Trasa A - Nebezečné vedení cyklostezsky po mostu přes ulici Horní - O Jih

13. února 2016 - 21:45 1 Aleš

Trasa A - Most na ulici Vlasty Vlasákové (u Penny)

3. prosince 2016 - 15:15
Vyjádření Ostravounakole

S úpravou vedení stezky přes most se v nejbližší době nepočítá. Výhledově by mohlo dojít k úpravě křižovatek na obou stranách mostu na malé kruhové objezdy a k výstavbě lávky.

515 Hlasovat
 
V řešení

podjezd pod mostem přes Odru na Hlučínské

13. února 2016 - 21:00 2 Luboš Michlík

podjezd pod mostem přes Odru na Hlučínské by byl dobrým řešením, protože stávající hustota provozu na Hlučínské neumožňuje rozumné přejetí z mostu na protipovodňový val.

3. prosince 2016 - 15:15
Vyjádření Ostravounakole

Podjezd by měl být realizován v rámci stavby Outlet arény.

1058 Nehlasovat
 
V řešení

Dokončení stezky u ulice Koblovská

13. února 2016 - 20:45 Luboš Michlík

Na konci protipovodňového valu na levém břehu Odry u Koblovského mostu na ulici Koblovská je nesmyslně vynecháno napojení jak na nový kousek asfaltové cestyk ulici Žabník, tak i k chodníku Koblovská. A smysl by mělo kdyby i ten chodník byl kombinovan cyklo/pěší.

3. prosince 2016 - 15:14
Vyjádření Ostravounakole

Úsek prozatím není dokončen z důvodu probíhající exekuce na příslušném pozemku. Mělo by být dořešeno v roce 2017.

516 Hlasovat
 
Vyřešeno

Nadužívání značky Zákaz vjezdu

11. června 2015 - 13:00 Glutexo

Nadužívání značky Zákaz vjezdu. Na naprosté většině míst kola ničemu nevadí a úsek není ani nijak nebezpečný. Značka je na takových místech jen kvůli autům, resp. motorkám.

1. července 2015 - 02:00
Vyjádření Ostravounakole

Je řešeno v rámci činnosti cyklokoordinátora, v rámci koncepce byla doplněna odrážka s požadavkem na výměnu značek všude tam, kde je to z bezpečnostních důvodů možné.

591 Hlasovat
 
Vyřešeno

Objízdné trasy

11. června 2015 - 13:00 Glutexo

Nejsou objízdné trasy, když je úsek silnice, po kterém vede stezka, zavřený.

1. července 2015 - 02:00
Vyjádření Ostravounakole

Objízdné trasy se u delších uzavírek vždy mají řešit, např. viz na ulici Na Zámčiskách. Nicméně byla do koncepce doplněna odrážka o nutnosti řešení v rámci DSP každé stavby.

Pokud někde chybí, kontaktujte nás nebo lépe přímo pana Krejčího (596 263 123, martin.krejci@dhv.com).

711 Hlasovat
 
Vyřešeno

Návrh trasy

11. června 2015 - 12:15 Štěpán Tračík

Českobratrská po levé straně do centra, Žerotínova, Soukenická, Valchařská, Poděbradova, Maroldova, Mánesova... chtělo by to ještě nějak propojit s mrtvou cyklostezkou končící na Sadu Boženy Němcové. Relativně bezpečná a s malým provozem cesta vedoucí od Mariánských hor do Přívozu.

1. července 2015 - 02:45
Vyjádření Ostravounakole

S většinou úseků je v koncepci již uvažováno - pouze úsek od Mariánskohorské po Poděbradovu je veden středem sídliště Jirská, územní plán navíc navrhuje přemostění železniční trati v prodloužení ulice Tomkovy. Počítá se i s napojením sadu B. Němcové v rámci obou dokumentů.

405 Hlasovat
 
Vyřešeno

Alternativní trasa k Hlučínské

11. června 2015 - 12:15 3 Štěpán Tračík

Alternativní trasa k Hlučínské: Podjezd Hlučínské pod mostem přes Odru, dále kolem Odry, lávka přes Černý potok, Na Náhonu a napojení na Hlučínskou.

1. července 2015 - 02:45
Vyjádření Ostravounakole

S podjezdem pod mostem přes Odru se počítá již v rámci stavby OUTLET. Propojení po hrázi k Černému potoku není navrhováno, územní plán obsahuje totiž vedení od ulice Na Náhonu novou lávkou přes Odru do prostoru Hornického muzea, tak by byly dvě trasy.

477 Hlasovat
 
Vyřešeno

Napojení Nová Bělá - průmyslová zóna Hrabová

11. června 2015 - 10:00 2 Stanislav Holiš

Chybějící napojení Nová Bělá - průmyslová zóna Hrabová. Cyklista při cestě do jižní části prům. zóny musí jet buď zdlouhavou objížďkou po cyklostezce 7 km nebo volit frekventovanou ulici Krmelínskou 5,5 km. Výstavba přímého spojení by měla maximálně 1-2 km.

21. března 2016 - 15:30
Vyjádření Ostravounakole

Zahájeno územní řízení. Cyklostezka se bude z Nové Bělé napojovat od ulice Želivského. Více informací na http://www.msstavby.cz/cyklostezka-ul-zelivskeho-na-rovince-18-03-2016/

577 Hlasovat
 
Zamítnuto

Ulice Syllabova

8. června 2015 - 13:15 Glutexo

Navrhujeme zde zrušení stezky, protože komunikace není vytížená, navíc stezka nevede podél celé délky, je nekomfortní, má kolizní místa... Stačil by cyklopruh, koridor nebo prosté vedení po komunikaci bez dalšího značení.

3. prosince 2016 - 15:15
Vyjádření Ostravounakole

Navrhujeme zrušení stezky, jelikož se jezdí mnohem lépe a bezpečněji ve vozovce.

3. 12. 2016: se zrušením stezky se nepočítá.

707 Hlasovat
 
V řešení

Vyznačování odboček

8. června 2015 - 13:00 1 Glutexo

Někdy je odbočka vyznačená hned u uličky, kde se má odbočit. Jindy je směrovník hned u odbočky, ale skutečně odbočit se má až do příští či přespříští uličky. Toto mi nejednou zkomplikovalo cestu z Výškovic např. do Vratimova, nebo na vítkovické nádraží.

654 Hlasovat
 
Zamítnuto

Průjezd podjezdem Stodolní

8. června 2015 - 12:00 Lukáš Třídič

Průjezd podjezdem Stodolní

1. července 2015 - 01:30
Vyjádření Ostravounakole

SŽDC i přes snahu města zamítlo průjezd cyklistům.

627 Nehlasovat
 
Vyřešeno

Cyklostezka na Českobratrské

8. června 2015 - 12:00 Lukáš Třídič

Most na Českobratrské - zřídit stezku na chodníku

1. července 2015 - 01:30
Vyjádření Ostravounakole

Počítá se s tím, mělo by se realizovat ihned po přiklepnutí investice.

854 Hlasovat
 
Vyřešeno

Děhylov - betonové panely

8. června 2015 - 12:00 Lukáš Třídič

Úsek Děhylov - Ostrava Martinov: Děhylov má asfaltovou stezku, která na hranici Ostravy přechází v panely a vede za zastávkou, kde náhle končí.

1. července 2015 - 01:30
Vyjádření Ostravounakole

Betonové panely jsou na území Děhylova, je to z důvodu kolize s připravovanou stavbou okružní křižovatky, v rámci níž bude zřízena stezka až k ulici Martinovské.

767 Nehlasovat
 
Vyřešeno

ulice U hrůbků

8. června 2015 - 12:00 Lukáš Třídič

Na ulici U Hrůbků je ve směru na Novou Ves krátký úsek cyklostezky odnikud nikam. Je na náspu, špatně se na ni najíždí.

1. července 2015 - 01:45
Vyjádření Ostravounakole

V současné době se zpracovává dokumentace k územnímu řízení, kdy tato stezka bude napojena na ulici Říční na jihu a na severu bude prodloužena k parkovišti u školního statku a dále k vodárně v Nové Vsi.

766 Hlasovat
 
Zamítnuto

Využití druhého chodníku

8. června 2015 - 12:00 1 Luboš Michlík

Úsek od Mostu přes Ostravici na Muglinovské až ke křižovatce Muglinovská Gebauerova.

1. července 2015 - 01:45
Vyjádření Ostravounakole

Souhlasíme s návrhem, trasování po obou stranách silnice Muglinovské by v tomto úseku bylo jistě přínosem, ale bohužel s využitím druhého chodníku se zde nepočítá.

443 Hlasovat
 
Vyřešeno

Cyklostezka podél Ruské

8. června 2015 - 11:45 Lukáš Třídič

Cyklostezka podél Ruské (od ředitelství do DOV)

1. července 2015 - 02:00
Vyjádření Ostravounakole

Již je součástí koncepce, počítáme s realizací kolem roku 2019.

1042 Hlasovat
 
V řešení

Lávka přes Odru

8. června 2015 - 11:45 Martin Surkovský

Lavka pres Odru pri prejezdu ze zabrehu smer svinov nebo alespon udelat poradnou cestu k mostu a najezd na most. Ted kdyz zaprsi tak dostat se z jihu do poruby bez toho aniz by se clovek zablatil je temer nemozne. Pritom je to relativne kratky usek co by stacilo upravit.

1. července 2015 - 01:45
Vyjádření Ostravounakole

Je plánována úprava lávky přes Odru v blízkosti ústí Zábřežky. Úseky u mostu přes Odru zařazeny jako úseky se špatným technickým stavem do potřebných oprav.

869 Hlasovat
 
Zamítnuto

Zprůjezdnění bývalé železniční trati Svinov-Dubí-Nová Ves Vodárna

8. června 2015 - 11:30 Štěpán Tračík

Neplánovalo se zprůjezdnění bývalé železniční trati Svinov-Dubí - Nová Ves Vodárna? Byla by to prima zkratka od Oderského Mostu, po náspu směrem na Novou Ves Vodárnu, dále směr Plzeňská nebo naopak kolem rybářských tůní, Školního zemědělského statku, U Hrůbků.

1. července 2015 - 01:45
Vyjádření Ostravounakole

Plánovalo se to, ale bohužel v následujících letech se od záměru vést cyklostezku po bývalé železniční trati upustilo. Přednostním řešením, které se projektuje, je napojení od lávky v Dubí, přes Boříka a vedeno dále souběžně s 28. října až k Vodárně.

669 Hlasovat
 
Vyřešeno

Propojení DOV s Karolinou

8. června 2015 - 11:30 Daniel Richterek

Cyklostezky kolem řek jsou super jen je problém, pokud se chceme dostat na druhou stranu. Trochu mi chybí spojení mezi cyklostezkou podél Ostravice a Vítkovicemi. Nejlépe v místech DOV.

1. července 2015 - 01:45
Vyjádření Ostravounakole

Spojení DOV s Ostravicí je v plánu. V rámci stavby Prodloužená Železárenská se tak spojí cesta z DOV do oblasti za trojhalí u Karoliny, odtud už se na cyklostezku podél Ostravice pohodlně napojíte.