Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
322 Hlasovat
 
Zamítnuto

Lávka SmVaK uzavřená, náhrada?

3. srpna 2016 - 11:15 Ondřej Kania

Proč nenavazuje na stezku "N" ze Svinova někde u splavu blízko dnes již uzavřené lávky SmVAKu regulérní můstek, jako v Hrabové přes Ostravici?

Vyjádření Ostravounakole

S lávkou poblíž vodárenské lávky OVAK se nepočítá. Náklady by byly značné. Zkusíme předat podnět na OVAK, zda by nebylo možné realizovat obdobné úpravy jejich lávky, jako se letos realizovaly v Hrabůvce.

962 Hlasovat
 
Zamítnuto

Trasa A - Nebezečné vedení cyklostezsky po mostu přes ulici Horní - O Jih

13. února 2016 - 21:45 1 Aleš

Trasa A - Most na ulici Vlasty Vlasákové (u Penny)

3. prosince 2016 - 15:15
Vyjádření Ostravounakole

S úpravou vedení stezky přes most se v nejbližší době nepočítá. Výhledově by mohlo dojít k úpravě křižovatek na obou stranách mostu na malé kruhové objezdy a k výstavbě lávky.

578 Hlasovat
 
Zamítnuto

Ulice Syllabova

8. června 2015 - 13:15 Glutexo

Navrhujeme zde zrušení stezky, protože komunikace není vytížená, navíc stezka nevede podél celé délky, je nekomfortní, má kolizní místa... Stačil by cyklopruh, koridor nebo prosté vedení po komunikaci bez dalšího značení.

3. prosince 2016 - 15:15
Vyjádření Ostravounakole

Navrhujeme zrušení stezky, jelikož se jezdí mnohem lépe a bezpečněji ve vozovce.

3. 12. 2016: se zrušením stezky se nepočítá.

654 Hlasovat
 
Zamítnuto

Průjezd podjezdem Stodolní

8. června 2015 - 12:00 Lukáš Třídič

Průjezd podjezdem Stodolní

1. července 2015 - 01:30
Vyjádření Ostravounakole

SŽDC i přes snahu města zamítlo průjezd cyklistům.

766 Hlasovat
 
Zamítnuto

Využití druhého chodníku

8. června 2015 - 12:00 1 Luboš Michlík

Úsek od Mostu přes Ostravici na Muglinovské až ke křižovatce Muglinovská Gebauerova.

1. července 2015 - 01:45
Vyjádření Ostravounakole

Souhlasíme s návrhem, trasování po obou stranách silnice Muglinovské by v tomto úseku bylo jistě přínosem, ale bohužel s využitím druhého chodníku se zde nepočítá.

869 Hlasovat
 
Zamítnuto

Zprůjezdnění bývalé železniční trati Svinov-Dubí-Nová Ves Vodárna

8. června 2015 - 11:30 Štěpán Tračík

Neplánovalo se zprůjezdnění bývalé železniční trati Svinov-Dubí - Nová Ves Vodárna? Byla by to prima zkratka od Oderského Mostu, po náspu směrem na Novou Ves Vodárnu, dále směr Plzeňská nebo naopak kolem rybářských tůní, Školního zemědělského statku, U Hrůbků.

1. července 2015 - 01:45
Vyjádření Ostravounakole

Plánovalo se to, ale bohužel v následujících letech se od záměru vést cyklostezku po bývalé železniční trati upustilo. Přednostním řešením, které se projektuje, je napojení od lávky v Dubí, přes Boříka a vedeno dále souběžně s 28. října až k Vodárně.

905 Hlasovat
 
Zamítnuto

Jedna cyklostezka stačí

8. června 2015 - 11:15 Štěpán Tračík

Zábřeh od ul. Říční po protipovodňové hrázi až k mostu přes Odru (křížení s ul. U Boříka) - již nyní je tam od Povodí Odry pěkně upravený vysypaný povrch. Netřeba vést cyklostezku kolem samotné Odry, to ať zůstane pro pěší.

1. července 2015 - 01:45
Vyjádření Ostravounakole

Cyklostezka po břehu Odry je součástí stavby Cyklostezka Odra-Morava-Dunaj v MS kraji, která je ve výstavbě a bude do konce roku 2015 dokončena za dotace ROP. Takže v daném úseku povedou dvě paralelní trasy.

1282 Hlasovat
 
Zamítnuto

Návrh trasy

8. června 2015 - 11:00 Štěpán Tračík

Od hošťálkovické lávky nikoliv po protipovodňové hrázi ale po asfaltce kolem chemičky, výjezd na ul. Na Náspu, Palackého, Úprkova, Na Valše, Podmolova. Až na ul. Slovenská a Hlučínská (na kterou nejezdím, neb žel.

1. července 2015 - 01:15
Vyjádření Ostravounakole

S využitím ulice Palackého se nepočítá, trasa do centra je vedena ve stopě ul. Místecké v trase bývalého Havránkova podjezdu s vyústěním do ulice Ibsenovy a podél ulice Mariánskohorské do Sokolské třídy.