Bc. Michal Bača
Předseda 

michal@ostravounakole.cz 
+420 604 553 078Ing. Lukáš Adámek
Místopředseda

lukas@ostravounakole.cz 
+420 775 426 850Edita Procházková
Hospodářka

edita@ostravounakole.cz
 


Kontakt pro všechno
info@ostravounakole.cz

Kontakt pro Do práce na kole
doprace@ostravounakole.cz


Zapojte se!

Chcete podpořit lepší podmínky pro cyklistiku v Ostravě? Pak jste zde správně! Našli jste na našich stránkách něco, s čím byste chtěli a uměli pomoci? Máte dobrý nápad a rádi byste jím přispěli do aktivit OSTRAVOUNAKOLE? Víte něco, co my nevíme, umíte něco, co my neumíme? Určitě se ozvěte, stojíme o každý dobrý nápad a o každou ruku k dílu!


 

OSTRAVOUNAKOLE je zapsaný spolek (naše stanovy), který zajímá cyklistická infrastruktura v Ostravě i jejím blízkém okolí. Naším cílem je především snaha zasazovat se o lepší podmínky pro cyklistickou dopravu.

Pravidelně pořádáme cyklojízdy Ostravou, komunikujeme s úřady i s veřejností a od roku 2013 jsme lokálními organizátory kampaně Do práce na kole.

Co nás především zajímá?

 • rozvoj cyklistické dopravy v Ostravě
 • výstavba doprovodné cyklistické infrastruktury, např. parkovací stání
 • smysluplná výstavba stezek, které poskytnou rychlou a bezpečnou cestu městem na kole
 • vyřešení významných nedostatků v síti stezek, např. propojení Poruba - Centrum
 • doplnění a zlepšení značení stezek
 • informování veřejnosti včetně zakreslování cyklistické mapy

Jak toho chceme docílit?

 • komunikací s úřady a cyklokoordinátorem
 • sbíráním námětů na zlepšení od cyklistů
 • informacemi na webu a FB
 • pořádáním pravidelných velkých i malých cyklojízd 
 • kampaní Do práce na kole, kterou pořádáme od roku 2013
Budeme moc rádi pokud se k nám přidáte.

Oč nám jde

Dopis primátorovi, radě a zastupitelstvu ke stavu cyklodopravy

Již nyní lze po Ostravě jezdit na kole i když k evropskému standardu má naše město ještě daleko. Pro zlešení podmínek cyklodopravy navrhujeme následující...

Obecná doporučení a požadavky

 • Vybudování kvalitní, rychlé a bezpečné páteřní sítě cyklotras mezi okrajovými čtvrtěmi a centrem města.
 • Investovat peníze smysluplně do cyklostezek, které jsou využitelné a bezpečné (bez nebezpečných značek, neustálého přerušování vjezdy z garáží, bez ukončení vysokým obrubníkem, s dostatečnou kapacitou). Nebudovat cyklostezky vedoucí "odnikud nikam", bez návaznosti na další cyklotrasy.
 • Prioritně by měly být stavěny cyklostezky v kritických místech, které nelze jednoduše objet po bočních komunikacích a je zde vyšší intenzita silničního provozu.
 • Vedení cyklotras po ulicích s menší intenzitou automobilového provozu bývá v mnoha případech dopravně i ekonomicky výhodnější než výstavba nových cyklostezek. V některých těchto místech lze snížit rychlost automobilů a zvýšit bezpečnost cyklistů vhodnými stavebními úpravami. V některých ulicích je vhodnější vyznačit pruhy pro cyklisty než náročně budovat cyklostezku.
 • Začlenit výstavbu cyklistické infrastruktury do velkých investičních akcí (generální opravy mostů, silnic, křižovatek).V minulosti nebylo plně využito například rekonstrukce mostu Českobratrské, Frýdlantských mostů, dálnice, prodloužení Místecké do centra apod.
 • Budování cyklopruhů na křižovatkách
 • Zvyšovat bezpečnost cyklistů stavebními úpravami snížení rychlosti v kritických úsecích na 30 km/h
 • Ve volné krajině stačí budovat méně nákladné cyklostezky s povrchem přírodě bližším, vhodným pro treková i běžná dopravní kola (tzv. šotolina, mlatová cesta)
 • Zajistit v rozpočtu peníze na cyklodopravu
 • Vytvořit komisi  zabývající se problematikou cyklodopravy na území města

Klíčová místa pro změny

 • Zajistit dostupnost centra na kole. V současnosti je centrum Ostravy ve směru od Mariánských Hor a Vítkovic dostupné na kole pouze po hlavních silničních tazích s velkým provozem (Frýdlantské mosty, Českobratrská) nebo podchodem na vlakové stanici Ostrava - Stodolní, který je však opatřen značkou Zákaz vjezdu všem vozidlům. Také 1. fáze výstavby Karoliny nepřinesla zlepšení dostupnosti centra na kole.
 • Přemostění dálnice a železnice v oblasti Svinovských mostů. Již několik let je v územním plánu řešení cyklodopravy v oblasti Svinovských mostů. Po záplavách v roce 1997 byl v původním plánu navržený podchod pro pěší a cyklisty pod dálnicí a železnicí změněn na most. Protože nebyla hotová včas projektová dokumentace, nemohl být most vystavěn společně se stavbou dálnice. Jeho realizace se tak odsunula do nedohledna. V současnosti cyklista volí mezi cestou hlavním dopravním tahem po Svinovských mostech, nebo úsek objíždí přes Dubí, kde často čeká dlouhé minuty u závor a ujede navíc asi 3 km. Realizovat cyklostezku v rámci rekonstrukce svinovských mostů se nepodařilo.  
 • Bezpečné parkování kol - stojany. Magistrát vybavil některé místa v Ostravě bezpečnými stojany (typ Velock) na kola  (např.před Novou radnicí). Od roku 2014 se daří umisťovat stojany ve tvaru písmena "U", které poskytují pevnou oporu pro opření jakéhokoliv typu jízdního kola bez rizika poškození koutoučových brzd nebo přehazovačky. Tyto stojany by měly být před všemi úřady, školami, nádražími (chybí např. před nádražím Svinov a Vítkovice, Kulturním domem Ostravy atd.) Dále by město mělo zvážit možnost parkovat kola v garážích města a na hlídaných parkovištích.
 • Umožnění obousměrného provozu cyklistů v některých jednosměrných ulicích, především ulicích s malou intenzitou provozu, jak navrhuje studie vypracovaná odborem dopravy MMO (v centru např. Havlíčkovo nábřeží, Kratochvílova a další).